Arkivbildare

Visar arkivbildare fördelat per depå

Västerås stadsarkiv
1917 ÅRS HYRESNÄMNDS ARKIV
1921 ÅRS KOMMITTÉ FÖR LEVNADSKOSTNADSUNDERSÖKNING K 44
1924 ÅRS TRAFIKKOMMITTÉ K 48
1927 ÅRS JUBILEUMSKOMMITTÉ K 54
1928 ÅRS VÄGDELEGERADES HANDLINGAR K 52
1932 ÅRS LEVNADSKOSTNADSKOMMITTÉ K 59
1942 ÅRS KOMMITTÉ ANG POLISVÄSENDETS ORGANISATION K 87
400-ÅRSMINNET AV VÄSTERÅS RIKSDAG FOTOSAMLING
AB ANDERS DIÖS
AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV
AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV: SÄRARKIV 1; WESTERÅS MASUGNS AB
AB ARBOGA KVARN & MALTFABRIKS, MED FÖREGÅNGARE, ARKIV
AB AXEL SUNDSTRÖMS JÄRNHANDEL
AB GOZZIS MURBRUKSFABRIK
AB J AUGUST JÖNSSON & CO ARKIV
AB JOHN A FORS ARKIV
AB JÄRNFÖRÄDLING, MANUFAKTURVERKET I VÄSTERÅS ARKIV
AB KUNGSÖRS BLECKKÄRLSFABRIKS ARBETARES SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSAS ARKIV
AB KUNGSÖRS BLECKKÄRLSFABRIKS ARKIV
AB NYMANS UR 1851 MED FÖREGÅNGARE
AB PLÅTMANUFAKTURS ARKIV
AB SVENSKA ADUCERINGSVERKEN VÄSTERÅS ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - ABB-GYMNASIET/ABB INDUSTRIGYMNASIUM VÄSTERÅS
ADA NILSSONS ARKIV
ADVOKAT NYMANS SAMLING
Advokaterna Bäck AB:s arkiv
AKTIEBOLAGET BERGSLAGENS GEMENSAMMA KRAFTFÖRVALTNING
ALBERT LUNDKVISTS SAMLING
ALFRED KARLSSONS TEATERFÖRENING
ALKOHOL-/DROGPOLITISKA RÅDETS ARKIV
ALLMÄNNA SPARBANKENS I VÄSTMANLAND LIKVIDATIONSAKTER
ANDERS LINDSTEDTS VÄSTERÅSBILDER
ANDERS YNGVE PERS ARKIV/VLT:s ARKIV
ANTON HAMRINS SAMLING
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - APALBYSKOLAN (2006/2007 - )
ARBETSLÖSHETSNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
ARBETSLÖSHETSRÄKNINGSKOMMITTÉN K 70
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN (1997-2008)
ARBETSMILJÖKOMMITTÉN K 136
ARBETSVÅRDSKOMMITTÉN K 119
ARKITEKT SVEN AHLBOMS ARKIV
ARKIVFRAGMENT
ARKIVINVENTERINGENS I VÄSTMANLANDS LÄN ARKIV
AROS EXPO AB
ARVID GRANES SAMLING
ARVID OFFES ARKIV
ARVID RIDNERS SAMLING
ASTA HOLMS REVYSAMLING
ASTRID SÖDERHOLMS DEPOSITIONSARKIV
ATTERBERGSKA SAMLINGEN
B.W. SCHENSTRÖMS SAMLING
BADELUNDA KOMMUNARKIV: BIARKIV 1; Badelunda elektriska distributionsförening
BADELUNDA KOMMUNS ARKIV
BADHUSKOMMITTÉN (K16)
BADHUSSTYRELSENS ARKIV
BARKARÖ KOMMUNARKIV
BARKARÖ KOMMUNARKIV: BIARKIV 1; INSAMLINGSKOMMITTÉER
BARKARÖ KOMMUNARKIV: BIARKIV 2; SKOLIDROTTSFÖRENINGEN
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - BARKARÖ SKOLA (2006/2007 - )
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN (1992-2006)
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN (2010-2014)
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN, BÄCKBY/SKÄLBY
BARNAVÅRDSNÄMNDENS ARKIV - SE SOCIALARKIVET
BARNHEMMETS FÖR FLICKOR I VÄSTERÅS ARKIV
BARNKOLONIKOMMITTÉN K 94
BARNTRÄDGÅRDSKOMMITTÉN K 80
BEGRAVNINGSPLATSKOMMITTÉN K 1
BEHMSKA SAMLINGEN
BELINSKA SAMLINGEN
BERGDAHLSKA SAMLINGEN
BERTIL FORSÉNS BILDSAMLING
BESTYRELSE FÖR "GUSTAF WAHLBECKS GÅFA" F 4
BETONG- OCH CEMENTARBETARSKOLKOMMITTÉN K 108
BIBLIOTEKS- OCH MUSEIBYGGNADSKOMMITTÉN K 37
BIBLIOTEKSKOMMITTÉN (1929 ÅRS) K 55
BIBLIOTEKSKOMMUNALISERINGSKOMMITTÉN K 107
BILDVERKSKOMMITTÉ (II) K 112
BILDVERKSKOMMITTÉN (I) K 101
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - BJURHOVDASKOLAN (2006/2007-)
BJÖRKMANSKA FONDENS ARKIV
BJÖRKSTA KOMMUNARKIV
BJÖRKSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 1; BJÖRKSTA-ÄNGSÖ ÖVERFÖRMYNDAREDISTRIKTS ARKIV
BJÖRKSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 2; BJÖRKSTA POLISDISTRIKTS ARKIV
BJÖRKSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 3; BJÖRKSTA-TORTUNA BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
BJÖRN-ÅKE SJÖBERGS ARKIV
BLANKETTNÄMNDEN K 104
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - BLÅSBOSKOLAN (2006/2007 - )
BO EKMAN AB
BOSTADS AB MIMERS ARKIV
BOSTADSBRISTKOMMITTÉN (I) K 23
BOSTADSBRISTKOMMITTÉN (II) K 53
BOSTADSFÖRMEDLINGSKOMMITTÉN K 38
BOSTADSFÖRMEDLINGSUTSKOTTETS ARKIV
BOSTADSKOMMITTÉN K 97
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HANTVERKSHUSETS ARKIV
BOSTADSTILLÄGGSKOMMITTÉN K 99
BOSTADSUTREDNINGSKOMMITTÉN K 115
BRANDSTYRELSENS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - BRANTHOVDASKOLAN (2006/2007 - )
BREDS-HÄLLBYARKIVET
BYGGKONSULT VÄSTERÅS AB
BYGGMÄSTARE AXEL OLSSONS ARKIV
BYGGNADSAKTIEBOLAGET VALTER NILSSON EFTERTR I
BYGGNADSAKTIEBOLAGET VALTER NILSSON EFTERTR II
BYGGNADSAKTIEBOLAGET VESTMANIA
BYGGNADSFÖRENINGEN JAKOBSBERGS UPA
BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR FLICKSKOLAN K 12
BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR NY TEKNISK SKOLA K 34
BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR NYTT VÄXTHUS K 68
BYGGNADSNÄMNDENS ARKIV
BYGGNADSOMRÅDESKOMMITTÉN K 29
BYGGNADSTEKNISKA BYRÅNS ARKIV
BYGGNADSVÅRDSBEREDNINGENS ARKIV
BYGGPAUL
BYRILSTORPS GÅRDSARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - BÄCKBYSKOLAN (2006/2007 - )
C.E. BERGLINDS ANTECKNINGSBOK
CANCERINSAMLINGENS I VÄSTMANLANDS ARKIV
CARL HENNINGS SAMLING
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - CARLFORSSKA GYMNASIET (2006/2007-)
CARLFORSSKA SKOLAN: BIARKIV 1
CARLFORSSKA SKOLAN: SIDA-PROJEKTETS ARKIV
CARLFORSSKA SKOLANS ARKIV
CARLFORSSKA SKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENINGS ARKIV
CARLFORSSKA SKOLANS HEM OCH SKOLAFÖRENING
CENTRALA FÖRETAGSNÄMNDENS ARKIV
CENTRALKÖKSKOMMITTÉN K 39
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - CENTURIASKOLAN
C-G KARTHS SAMLING
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - CITYGYMNASIET
CIVILFÖRSVARSNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
CULTUREN EKONOMISK FÖRENING
DAGAB MELLANSVERIGE AB MED FÖREGÅNGARE: SE MÖLLER & CO I VÄSTERÅS
DAGMAR KATARINA HOLMGRENS BILDSAMLING
DAMMBYGGNADSKOMMITTÉN K 9
DAVID NORRHAMMARS ARKIV
DAVID SJÖLANDERS PLATTSÄTTNINGS AB ARKIV
DAVID TAPETSERARN AB
DELEGERADE FÖR GATOR OCH VÄGAR K 78
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - DESIGN AND CONSTRUCTION COLLEGE (DCC)
DESTINATION VÄSTERÅS
DINGTUNA HANDELSAKTIEBOLAGS ARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 1; HÄRADSDOMARE C.J. ANDERSSONS SAMLING
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 2; DINGTUNA - VÄSTERÅS BARKARÖ KOMMUNALFÖRBUNDS ARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 3; DINGTUNA ENSKILDA BRANDSTODSBOLAG
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 4; DINGTUNA SPARBANKSKOMMITTÉS ARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 5; DINGTUNA POLISDISTRIKTS ARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 6; DINGTUNA FINLANDSKOMMITTÉS ARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 7; DINGTUNA M. FL. SOCKNARS ÖVERFÖRMYNDAREDISTRIKTS ARKIV
DINGTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 8; TOFTGRUVANS INTRESSENTERS ARKIV
DINGTUNA MEJERIFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - DINGTUNA SKOLA (2006/2007 - )
DINGTUNA STORKOMMUNS ARKIV
DINGTUNA STORKOMMUNS ARKIV: SÄRARKIV 1; TINGSLIDENS IDROTTSPLATSKOMMITTÉS ARKIV
DINGTUNA STORKOMMUNS ARKIV: SÄRARKIV 2; DINGTUNA FOKLBIBLIOTEKS ARKIV
DINGTUNA STORKOMMUNS ARKIV: SÄRARKIV 3; DINGTUNA SKOLIDROTTSFÖRENING
DINGTUNA STORKOMMUNS ARKIV: SÄRARKIV 4; ISBANEKOMMITTÈN
DIREKTIONEN FÖR BOHMANSKA TESTAMENTSFONDEN F 2
DJUPHAMNSBYGGNADSKOMMITTÉN K 47
DJUPHAMNSKOMMITTÉN K 43
DJURLIVSKOMMITTÉN K 90
DJURSJUKHUSET I STRÖMSHOLM ARKIVDEPOSITION
DJÄKNEBERGSKOMMITTÉN K 121
DJÄKNEBERGSOMRÅDETS SKOLRÅDS ARKIV
DOKTOR IDARS SAMLING
DOKTORINNAN IDARS SAMLING
DOMKYRKOFÖRSAMLINGENS DIAKONISSORS ARKIV
DOMPROST FELLENII SAMLING
DOMÖ ARKIVSUMP
DRÄTSELKAMMARENS I VÄSTERÅS ARKIV
E. NILSSONS SPECERIAFFÄR
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - EDSTRÖMSKA GYMNASIET (2006/2007-)
EDVARD ALVÉNS SAMLING
EDVARD KARLSSONS ARKIV
EDVARD OCH KARL PETTERSSONS SAMLING
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - EKBERGASKOLAN (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - EKEBY SKOLA (2006/2007 - )
STRATEGISKA FASTIGHETER AB - ELLEDNINGEN AB
ELVISKA ARKIVET
EMAUS HEM- OCH SKOLAFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - EMAUSSKOLAN (2006/2007 - )
EMAUSSKOLANS ELEVRÅDS ARKIV
EMIL SÄRNBLADS SAMLING
EMIL WILLEBRANDS SAMLING
ENGVALLSKA PENSIONSFONDENS TILLSÄTTNINGSNÄMND F 3
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - ENTRÉSKOLAN VÄSTERÅS
ERIK VONGHEERS SAMLINGAR
ERNST BERGS ARKIV
ERNST OCH RUNA ENOCHSSONS SAMLING
EVERT ANDERSSONS SAMLING
EVERT SÖDERLUNDS PRIVATARKIV
EXEKUTIONSVERKETS I VÄSTERÅS ARKIV
FADDERORTSKOMMITTÉN K 96
FASTIGHETEN HAMMARBY STADSHAGE 101
FASTIGHETEN IDA 24, STORA TALLBACKA
FASTIGHETEN INGRID 8
FASTIGHETEN SÖDRA KVARTERET NR 32-36
FASTIGHETS AB KÖPMANSGÅRDENS ARKIV
FASTIGHETSKONTORET
FASTIGHETSNÄMNDENS ARKIV
FATTIGVÅRDSKOMMITTÉN (I) K 6
FATTIGVÅRDSKOMMITTÉN (II) K 27
FEELGOOD
MÄLARENERGI-KONCERNEN - FIBRA AB
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - FIBULASKOLAN (2006/2007 - )
FINDLANDSINSAMLINGEN K 86
FINNÅKERSAMLINGEN
FLYTENS GÅRDSARKIV
FOLKE SCHIÖTTS BILDSAMLING
FOLKHÄLSOCENTER
FOLKRÖRELSEPROJEKTET VID UPPSALA UNIVERSITETS HISTORISKA INSTITUTION
FOLKSKOLEBYGGNADSKOMMITTÉN K 8
FOTOGRAFERNA WIJGÅRDS BILDSAMLING
FOTOGRAFI- OCH FILMKOMMITTÉN K 72
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - FRAMTIDSGYMNASIET VÄSTERÅS
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - FREDRIKSBERGSSKOLAN (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - FRIDHEMSSKOLAN (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - FRIDNÄSSKOLAN (2006/2007 - )
FRILUFTSBADSKOMMITTÉN K 73
FRYKLUNDSKA DONATIONSFONDENS NÄMND F 8
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - FRYXELLSKA SKOLAN (STIFTELSEN FRYX)
FRYXELLSKA SKOLAN; HEM- OCH SKOLAFÖRENINGS ARKIV
FRÖIERSKA SAMLINGEN
FRÖSTRÖMSKA BILDSAMLINGEN
FÖRENINGEN AROSLUNDS ARKIV
FÖRENINGEN VÄSTERÅS NYA IDROTTSPLATS ARKIV
FÖRENINGEN VÄSTERÅS SKOLLOVSKOLONIERS ARKIV
FÖRENINGENS FÖR KOMMUNAL SPARSAMHET ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR BYGGNADSNÄMNDEN ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR FASTIGHETSKONTORET ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR GATUKONTORET ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR HAMNFÖRVALTNINGENS ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR INKÖPSKONTOR OCH CENTRALFÖRRÅDSANLÄGGNING ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR LANTEGENDOMAR ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR PARK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR SKOLFÖRVALTNINGEN ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR STADSBIBLIOTEKETS ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR TEKNISKA VERKEN ARKIV
FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR VÄSTERÅS FÖRSKOLORS ARKIV
FÖRSKOLENÄMNDEN (2007-2010)
FÖRSKOLENÄMNDEN (2015-)
FÖRSKOLESTYRELSENS ARKIV
GALERIE BELLE
GARVAR LINDSTRÖMS SAMLING
GARVARSLÄKTEN LINDBLADS GÅRDSARKIV
GASLYSNINGSAKTIEBOLAGETS I VÄSTERÅS ARKIV 1861-1905
GATU- OCH MATERIALNÄMNDENS/GATUNÄMNDENS ARKIV
GATUKONTORETS ARKIV
GATUNAMNSBEREDNINGENS ARKIV
GATUNÄMNDEN
GEDDEHOLMS GÅRD
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - GIDEONSBERGSSKOLAN (2006/2007)
GLASERSKA SAMLINGEN
GOMBRII ADVOKATBYRÅS ARKIVDEPÅ
GRANÉRSKOLAN
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - GRILLSKA GYMNASIET
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - GRUNDSKOLAN ÄVENTYRET
GRUNDSKOLENÄMNDEN (2007-2010)
GRUNDSKOLENÄMNDEN (2015-)
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - GRYTA SKOLA (2006/2007 - )
GUSTAF BLOMQUISTS SAMLING
GÅRDSÄGARE ERIK SÖDERLUNDS ARKIV
GÖSTA STÅHLS HERR OCH DAMSALONG
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - HAHRSKA GYMNASIET (2006/2007-)
HALLANDERSKA DONATIONSFONDENS NÄMND F 10
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - HAMMARBYSKOLAN (2006/2007 - )
HAMNBYGGNADSKOMMITTÉN (I) K 2
HAMNBYGGNADSKOMMITTÉN (II) K 14
HAMRE GÅRDS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - HAMRESKOLAN (2006/2007 - )
HANDLINGAR RÖRANDE APALBY
HANORPSAMLINGEN
HANS G ERIKSSONS ARKIV
HANS HAMMARS BILDSAMLING
HANTVERKSLOKALKOMMITTÉN K 103
HARAKERS KOMMUNARKIV
HARAKERS KOMMUNARKIV: HAGBY SKOLA
HARAKERS KOMMUNARKIV: SVANÅ SKOLA
HARAKERS KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 1; SVANÅ POLISDISTRIKTS ARKIV
HARAKERS KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 2; ROMFARTUNA - HARAKERS KRISTIDSNÄMNDS ARKIV
HARALD SILWANDERS (SILVANDER) PORTRÄTTSAMLING
HEM- OCH SKOLAFÖRENINGEN I ZIMMERMANSKA SKOLANS ARKIV
HEM- OCH SKOLAFÖRENINGENS INOM DJÄKNEBERGSOMRÅDET ARKIV
HEM OCH SKOLAS SAMARBETSKOMMITTÈ I VÄSTERÅS
HENNINGSKA FOTOGÅVAN 1959
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - HERRGÄRDSSKOLAN (2006/2007 - )
HIRDMANSKOLAN
HJÖRDIS LIND-CAMPBELLS ARKIV
HOTELL EDISON
HUBBO KOMMUNARKIV
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 1; TILLBERGA-HUBBO SJUKSTUGAS ARKIV
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 2; HUBBO-TILLBERGA ÖVERFÖRMYNDAREDISTRIKT
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 3; HUBBO-TILLBERGA FATTIGVÅRDSFÖRBUND
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 4; TILLBERGA KLOAKLEDNINGSFÖRETAG
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 5; TILLBERGA POLISDISTRIKTS ARKIV
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 6; TILLBERGA SJUKVÅRDSDISTRIKTS ARKIV
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 7; TILLBERGA-HUBBO KRISTIDSFÖRBUNDS ARKIV
HUBBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 8; TILLBERGAORTENS BRANDFÖRSVARSFÖRBUNDS ARKIV
HUGO GIRELLS SAMLING
HÜLPHERSKA TESTAMENTSFONDENS DIREKTION F 1
HYRESNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
HYTTARBETAREN CARL ANDERSSONS MINNE
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - HÅKANTORPSSKOLAN (2006/2007 - )
HÄLLBYARKIVET
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - HÄLLBYSKOLAN (2006/2007-)
HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS ARKIV
HÄRADSDOMARE C JOHAN ANDERSSONS SAMLING
HÄSSLÖ FÖRVALTNING (KB) / HÄSSLÖ DEVELOPMENT AB
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - HÄSSLÖGYMNASIET (2006/2007-)
HÖGBYARKIVET
HÖGBYSTYRELSENS ARKIV (HÖGBYNS TURISTANLÄGGNING)
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - HÖKÅSENSKOLAN (2006/2007 - )
HÖRNSJÖFORS BRUKS ARKIV
FRISKOLEINFORMATION - IB/INTERNATIONAL BACCALAUREATE
IDROTTSPLATSDELEGERADES HANDLINGAR K 50
IDROTTSPLATSKOMMITTÉN K 19
IDROTTSSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
INBYGGDA REALSKOLANS I VÄSTERÅS ARKIV
INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN
INKÖPSKONTORET I VÄSTERÅS ARKIV
INKÖPSRÅDET K 82
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN VÄSTERÅS
INVANDRARNÄMNDEN
IRSTA KOMMUNARKIV
IRSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 1; IRSTA M FL SOCKNARS ÖVERFÖRMYNDAREDISTRIKTS ARKIV
IRSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 2; IRSTA M FL SOCKNARS FATTIGVÅRDSFÖRBUNDS ARKIV
IRSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 3; IRSTA POLISDISTRIKT
IRSTA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 4; IRSTA FÖRSAMLINGSBIBILOTEK / IRSTA FOLKBIBLIOTEK
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - IRSTASKOLAN (2006/2007 - )
IVAR BEHRINGS MINNEN
IVAR WALLENSTEENS ARKIV
JAHNSKA SAMLINGEN
JAKOBSBERGS REKTORSOMRÅDES HEM- OCH SKOLAFÖRENINGS ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - JENSEN GRUNDSKOLA VÄSTERÅS
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - JENSEN GYMNASIUM VÄSTERÅS
JOEL OLSSON GARPES ARKIV
JOHANSSON MEKANISKA
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - JOHN BAUER-GYMNASIET/JB-GYMNASIET VÄSTERÅS
JOHN BROMANS SAMLING
JOHN H:S BILDARKIV
JOHN O. KARLSSONS ARKIV
JUBILEUMSSTIFTELSEN VÄSTERÅS 1000 ÅR
JUNGFRU CAROLINA LARSSONS SAMLING
JURISTEN CARL WALLERS ARKIV
JÄRNVÄGSKOMMITTÉN K 28
K G V PÄLSAKTIEBOLAG
KAFFEAKTIEBOLAGET PYRAMIDEN
KARL BRUNNERS SAMLING
KEMISK TEKNISKA FABRIKEN GLACIOL
KIHLSTEDT - TERSMEDENSKA SAMLINGEN
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - KLARA GYMNASIUM VÄSTERÅS ( F D INFOKOMPGYMNASIET)
KLOCKSPELSKOMMITTÉN K 133
KOLBÄCKS KOMMUNARKIV: RYTTERNE FÖRSAMLING
KOLONITRÄDGÅRDSKOMMITTÉN K 40
KOMMITTÉN ANG INRÄTTANDE AV KOMMUNAL DESINFEKTIONSANSTALT K 85
KOMMITTÉN FÖR DRÄTSELKAMMARENS OMORGANISATION K 118
KOMMITTÉN FÖR FRÅGOR ANGÅENDE LIBERIANSKA STUDENTER VID HANDELSGYMNASIET K 131
KOMMITTÉN FÖR GUSTAV WASA MONUMENTETS UPPFÖRANDE K 4
KOMMITTÉN FÖR HÄLSOKONTROLL K 122
KOMMITTÉN FÖR INKORPORERING AV S:T ILIAN K 18
KOMMITTÉN FÖR KOLLEKTIVA TRAFIKMEDEL K 129
KOMMITTÉN FÖR KOMMUNALA FLICKSKOLANS OM- OCH TILLBYGGNAD K 93
KOMMITTÉN FÖR LÄROVERKETS LOKALBEHOV K 65
KOMMITTÉN FÖR MÄLARPARKENS ORDNANDE (LÖGARÄNGEN) K 125
KOMMITTÉN FÖR NYBYGGNADER VID ÅLDERDOMSHEMMET K 22
KOMMITTÉN FÖR OMORG. AV RÅDHUSRÄTTEN OCH MAGISTRATEN K 75
KOMMITTÉN FÖR OMORGANISATION AV STADENS TEKNISKA LEDNING OCH TEKNISKA VERKEN K 84
KOMMITTÉN FÖR ORDNANDE AV STADENS TEKNISKA HJÄLPKRAFTER. K 21
KOMMITTÉN FÖR ORDNANDET AV POLIS- OCH BRANDVÄSENDET K 10
KOMMITTÉN FÖR OXBACKENS SÄNKNING K 3
KOMMITTÉN FÖR RATIONALISERING AV BYGGNADSCHEFS- OCH STADSINGENJÖRSKONTOREN K 60
KOMMITTÉN FÖR RATIONALISERING AV BYGGNADSINDUSTRIN K 61
KOMMITTÉN FÖR SKOLSTYRELSENS ORGANISATION K 123
KOMMITTÉN FÖR STÖD TILL ORGANISATIONER K 128
KOMMITTÉN FÖR UTREDNING ANG INTAGNING AV FLICKOR I GYMNASIUM K 51
KOMMITTÉN FÖR UTREDNING ANG KOMMUNALA TVÄTTSTUGOR K 88
KOMMITTÉN FÖR UTREDNING AV KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE K 79
KOMMITTÉN FÖR UTREDNING AV KOMMUNALT STÖD TILL KORPIDROTTEN K 127
KOMMITTÉN RÖRANDE EPIDEMISJUKHUSET K 35
KOMMUNAL FLICKSKOLEKOMMITTÉ K 77
KOMMUNALA FLICKSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENINGS ARKIV
KOMMUNALA FLICKSKOLANS I VÄSTERÅS ARKIV (VÄSTERÅS HÖGRE ELEMENTARLÄROVERK FÖR FLICKOR)
KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR)
KOMMUNALA HÖGSKOLEUTBILDNINGEN I VÄSTERÅS
KOMMUNALA IF
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)
KOMMUNFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS ARKIV
KOMMUNREVISIONEN
KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: CENTRALKÖKET
KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: FÖRSLAGSVERKSAMHETEN
KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: INFORMATIONSAVDELNINGEN
KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: JURIDIK
KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: PERSONALUTSKOTTET
KOMMUNSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
KONSTNÄR BRITTA NORDENCREUTZ ARKIV
KONSTNÄR LAGE HELLMANS SAMLING
KONSTSKOLEKOMMITTÉN K 120
KONSULTFIRMAN K G SJÖBERGS ARKIV
KONSUMENTNÄMNDENS ARKIV
KONTRAKTSPROSTENS ANDERS FREDRIK JOHANSSONS ARKIV
KONTRAPROST AXEL ERICSSON I KOLBÄCKS ARKIV
KONTROLLOMRÅDESKOMMITTÉN K 33
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - KOPPARLUNDSGYMNASIET
KRIGSMANS SKYLDIGHETER
KRISCENTRUM FÖR MÄN I VÄSTMANLAND
KRISTIANSBORGSKOMMITTÉN K 109
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - KRISTIANSBORGSSKOLAN (2006/2007 - )
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARKIV
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARKIV: DU-PROJEKTET
KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KULTURNÄMNDEN
KULTURNÄMNDEN 2014-
KULTURNÄMNDEN: SÄRARKIV 1; MONOGRAFIKOMMITTÉN
KUNGAINSAMLINGSKOMMITTÉN K 109
KUNGSÅRA KOMMUNARKIV
KUNGSÅRA STORKOMMUN: SÄRARKIV 1-KUNGSÅRA POLISDISTRIKT
KUNGSÅRA STORKOMMUN: SÄRARKIV 2-FÖREN IRSTAGÅRDENS ARKIV
KUNGSÅRA STORKOMMUN: SÄRARKIV 3-IRSTA SOCKENS SKATTEMAGASINSFOND
KUNGSÅRA STORKOMMUN: SÄRARKIV 4-SIENDE-YTTERTJURBO HUSHÅLLNINGSGILLE
KUNGSÅRA STORKOMMUN: SÄRARKIV 5-KUNGSÅRA BOSTADSSTIFTELSE
KUNGSÅRA STORKOMMUN: SÄRARKIV 6-KUNGSÅRA FOLKBIBLIOTEK
KUNGSÅRA STORKOMMUNARKIV
KUNGSÖRS PRESSPRODUKTER AB:S ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - KUNSKAPSGYMNASIET VÄSTERÅS
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - KUNSKAPSSKOLAN VÄSTERÅS
KYRKBACKSBEREDNINGENS ARKIV
KÄRRBO KOMMUNARKIV
KÄRRBO KOMMUNARKIV: SÄRARKIV
KÖTTBESIKTNINGSKOMMITTÉN K 56
LAGERQUISTSKA FONDENS NÄMND F 9
LANDSANTIKVARIE SVEN DRAKENBERGS SAMLING
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - LANGESKA GYMNASIET (2006/2007-)
LANTMÄTERIFÖRVALTNINGEN
LARS LUTTROPPS ARKIV
LEKSELLSKA SAMLINGARNA
LENNART WÅLLSTRÖMS SAMLING
LEVNADSOMKOSTNADSUNDERSÖKNINGSKOMMITTÉN K 30
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - LILLHAGASKOLAN (2006/2007 - )
LILLHÄRADS KOMMUNARKIV
LINDÉNKRANAR
LIV STRANDELLS SAMLING
LUNDBY KOMMUNARKIV
LYCKSTAARKIVET
LÄNSMAN OTTO KARLSSONS ARKIV
LÄRARINNAN HILDUR ERIKSSONS ARKIV
LÄROVERKSANNEXBYGGNADSKOMMITTÉN K 32
LÄROVERKSGYMNASTIKBYGGNADSKOMMITTÉN K 49
LÖNENÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
LÖNEREGLERINGS- OCH PENSIONSKOMMITTÉN K 15
LÖNEREGLERINGSKOMMITTÉN K 41
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - LÖVHAGSSKOLAN (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - LÖVÄNGSSKOLAN (2006/2007 - )
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - MAGELUNGENS GRUNDSKOLA/MBC-SKOLAN VÄSTERÅS
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - MALMABERGSSKOLAN (2006/2007 - )
MARIE OCH PAVEL VAVRUCHS ARKIV
MASUGNS AB: SE AB ARBETARBOSTÄDER SÄRARKIV 1
MATHILDA BERGQUISTS ARKIV
MATTSSONSKA SAMLINGEN
MELLANSVENSKA STÄDERS KRAFT AB
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS ARKIV
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
MISSIONSBOKHANDLANDEN CLAS AUGUST ANDERSSONS I VÄSTERÅS ARKIV
MOBERGSKA GULDBRÖLLOPSFONDENS NÄMND F 6
MYGGBO SÅG - SE RUDÉNSKA SAMLINGEN OCH ORRESTA GÅRD OCH SÅG
MÅLHAMMARS ARKIV
MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND
MÄLARDALENS REKTORSFÖRENINGS ARKIV
MÄLARDALSRÅDET
MÄLARENERGI-KONCERNEN - MÄLARENERGI AB
MÄLARREGLERINGSFÖRENINGENS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - MÄLARSTRANDSGYMNASIET (2006/2007-)
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - MÄLARSTRANDSKOLAN (2000-2013 )
MÄSSNÄMNDENS ARKIV (STADSHUSRESTAURANGEN)
MÖDRAHEMSKOMMITTÉN K 95
MÖLLER & CO I VÄSTERÅS AB:S ARKIV
NATURSKYDDSKOMMITTÉN K 31
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - NORRA VALLBYSKOLAN (2006/2007 - )
NORRBO HÄRADSALLMÄNNING/ ALLMÄNNINGSSTYRELSES ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - NTI-GYMNASIET VÄSTERÅS / F D IT-GYMNASIET
NYA HOTEL EDISON AB
NYBY GÅRDS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - NYBYGGESKOLAN (2006/2007 - )
NYKTERHETSKOMMITTÉN K 26
NYKTERHETSNÄMNDENS ARKIV
NYMANS ADVOKATBYRÅS ARKIV
NÄMNDEN FÖR HÄRADSHÖVDING CLAES UGGLAS OCH FRU GERTRUD UGGLAS, FÖDD SUNDÉN UNDERSTÖDSFOND F 11
NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
NÄS GÅRD
NÄTVERK Q 1990
NÖJESSKATTKOMMITTÉN K 45
O. HILLMANNS GOTLÄNDSKA SAMLING
OLJELAGRINGSKOMMITTÉN K 124
OLSBENNINGS BERGSMANSARKIV
ORGANISATIONSKOMMITTÉN K 110
ORGANISATIONSNÄMNDENS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - ORMKÄRRSKOLAN (2006/2007 - )
ORRESTA GÅRD OCH SÅG
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - ORRESTASKOLAN (2006/2007 - )
OTTO ALFRED CARLSSONS HANDLINGAR
OUTOKUMPU
PARK- OCH FRITIDSSTYRELSENS ARKIV
PARK- OCH IDROTTSSTYRELSEN (II)
PARK- OCH IDROTTSSTYRELSENS ARKIV (I)
PARKSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
PENSIONÄRSHEMSKOMMITTÉN
PENSIONÄRSHEMSSTYRELSENS ARKIV K 76
PER OLOF FLODINS SAMLING
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - PERSBOSKOLAN (2006/2007 - )
PERSONALNÄMNDEN
PILSNERDRICKSKOMMITTÉN K 89
PILSNERKOMMITTÉN K 64
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - PILTORPSKOLAN (2006/2007 - )
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - PILTRÄDSSKOLAN
POLIS- OCH BRANDSTATIONSKOMMITTÉN (I) K 20
POLIS- OCH BRANDSTATIONSKOMMITTÉN (II) K 63
POLISNÄMNDENS ARKIV
SOCIALTJÄNSTAKTER - proAros avsl t o m 2012
PUBLIKATIONSKOMMITTÉN K 117
RANDERSUTSTÄLLNINGENS ARKIV K 114
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - REALGYMNASIET VÄSTERÅS
RENHÅLLNINGSKOMMITTÉN (K24)
RENHÅLLNINGSKOMMITTÉN (K58)
RESTAURANGKOMMITTÉN (NY RESTAURANG I STADSPARKEN) K 69
REUTERSBERGS GÅRDS ARKIV
Riksteaterns publikorganisations (RPO) Västeråsavdelnings arkiv
ROLF SETHMANS MINNE
ROMFARTUNA KOMMUN KÄPPLINGE SKOLA
ROMFARTUNA KOMMUN UPP RÅBY SKOLA
ROMFARTUNA KOMMUNARKIV
ROMFARTUNA KOMMUNARKIV LITSBERGA SKOLA
ROMFARTUNA KOMMUNARKIV VAGERSTA SKOLA
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - ROTUNDASKOLAN / NOBLASKOLAN HEMDAL
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - RUDBECKIANSKA GYMNASIET (2006/2007-)
RUDBECKIANSKA SKOLANS ARKIV
RUDBECKIIFESTLIGHETERNA OCH KULTURMÄSSANS KOMMITTÉ K 46
RUDÉNSKA SAMLINGEN
RUDHE & CO AB: SE MÖLLER & CO AB
RUDOLF GAGGES ARKIV
RUTH HEDLUNDS ARKIV
RUTH RANDALL EDSTRÖMS MINNESFOND F 12
RYTTERNE HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENINGS SAMLINGAR
RYTTERNE KOMMUNARKIV
RYTTERNE-SÄBY KRISTIDSNÄMNDS ARKIV
RYTTERNE-SÄBY POLISDISTRIKTS ARKIV
RÅDHUSKOMMITTÉN K 66
RÅDMAN CARL WILHELM SPÅNGBERGS ARKIV
RÅDMAN HELGE CRONHOLMS ARKIV
RÄDDNINGSNÄMNDEN
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - RÖNNBYSKOLAN (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - RÖSEGÅRDSSKOLAN (2006/2007 - )
S:T ILIANS KOMMUNARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - S:T ILIANS SKOLA (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - S:TA GERTRUDS SKOLA (2006/2007 - )
SALA - TILLBERGA JÄRNVÄGS AB:S PRESIDIEARKIV
SALUHALLKOMMITTÉN (UTREDNING RÖRANDE ORDNANDE AV TORGHANDEL) K 25
SAM LIDMANS SAMLING
SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR ÅTGÄRDER MOT UNGDOMSBROTTSLIGHET K 134
SAMLÄROVERKSKOMMITTÉN K 57
SCENKLUBBEN (Västerås Teater)
SCHENSTRÖMSKA BARNHUSDIREKTIONENS ARKIV
SCHENSTRÖMSKA SAMLINGEN FRÅN BYSINGSBERG
SEMESTERUNGDOMENS ARKIV
SEVALLA KOMMUNARKIV
SIGNE WENLUNDS SAMLING
SIXTEN THORÉNS SAMLING
SJÖBERGS BOKHANDELS ARKIV
SJÖMANSHOTELLKOMMITTÉN K 102
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - SKALLBERGSSKOLAN (2006/2007 - )
SKATTMANSÖARKIVET
SKERIKE KOMMUNARKIV
SKILJEBO REKTORSOMRÅDES HEM- OCH SKOLAFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - SKILJEBOSKOLAN (2006/2007 - )
SKOLKOMMITTÉN K 106
SKOLLOKALKOMMITTÉN K 98
SKULTUNA ANDELSTVÄTTS ARKIV
SKULTUNA BARNKOLONIFÖRENINGS ARKIV
SKULTUNA BRUKS ARKIV
SKULTUNA FÖRENINGSRÅD
SKULTUNA HEM- OCH SKOLAFÖRENINGS ARKIV
SKULTUNA HEMVÄRNS ARKIV
SOCIALTJÄNSTAKTER - Skultuna KDN
SKULTUNA KOMMUN: BETEL SKOLA
SKULTUNA KOMMUN: BOVALLEN
SKULTUNA KOMMUN: EKEBY SMÅSKOLA
SKULTUNA KOMMUNARKIV
SKULTUNA KOMMUNARKIV: SÄRSKILDA SAMLINGAR 3. SKULTUNA ARBETARES BAGERI-OCH BRYGGERI AKTIEBOLAG
SKULTUNA KOMMUNARKIV; SÄRSKILDA SAMLINGAR 1) SKULTUNA FÖRELÄSNINGSFÖRENINGS ARKIV
SKULTUNA KOMMUNARKIV; SÄRSKILDA SAMLINGAR 4) SKULTUNA FOLKBIBLIOTEK
SKULTUNA KOMMUNARKIV;SÄRSKILDA SAML.2)SKULTUNA KRISTIDSFÖRBUNDS ARKIV
SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND
SKULTUNA LOKALFÖRENING MOT TUBERKULOS
SKULTUNA STORKOMMUN
SKULTUNA STORKOMMUN:SÄRSKILDA SAMLINGAR 2) SKULTUNA FASTIGHETS AB: ARKIV
SKULTUNA VÄGFÖRENING
SKÅDESPELARE FREDRIK KARLSSONS ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - SKÄLBYSKOLAN
SKÖLD & CARLSSONS ARKIV
SMÅBÅTSHAMNKOMMITTÉN K 71
SMÅSTUGEKOMMITTÉEN K 83
SOCIALNÄMNDEN - HANDIKAPPRÅDET (KHR)
SOCIALNÄMNDEN - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)
SOCIALNÄMNDEN, SOCIALARKIVET
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - SOFIASKOLAN (2006/2007 - )
SPARRESAMLINGEN FRÅN ROSSVIK
SPRINGSTA SÄTERIS ARKIV
SPÅRVÄGSKOMMITTÉN K 36
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - ST:A GERTRUDS SKOLA (2006/2007 - )
STADENS MINNESGÅVAS ARKIV
STADENS ÄLDSTES ARKIV
STADSARKITEKT ERIK HAHRS ARKIV
STADSARKIVARIE SVEN OLSSONS ARKIV
STADSARKIVETS MIKROFILMCENTRALS ARKIV
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: BADELUNDA FÖRSAMLINGS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: GAMLA NORBERGS HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: HUBBO FÖRSAMLINGS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: IRSTA FÖRSAMLINGS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: LUNDBY FÖRSAMLINGS KYRKOARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: NORRBO HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: S:T ILIANS KYRKOFÖRSAMLINGS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: SIENDE HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: SIMTUNA HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: SKERIKE FÖRSAMLINGS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: SKINNSKATTEBERGS HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: SNEVRINGE HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: TORTUNA HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VANGSBRO HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÅLA HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS ACCISRÄTTS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS DOMKYRKOFÖRSAMLINGS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS HALL- OCH MANUFAKTURRÄTTENS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS KÄMNÄRSRÄTTS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS OCH S:T ILIANS KYRKOARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS RÅDHUSRÄTTS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: VÄSTERÅS-BARKARÖ KYRKOARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: YTTRE-TJURBO HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: ÅKERBO HÄRADS ARKIVFILM
STADSARKIVETS ÄMBETSARKIV SERIE K: ÖVRE-TJURBO HÄRADS ARKIVFILM
STADSDIREKTÖR THJELVAR HEDBERGS SAMLING
STADSDIREKTÖR UNO WILLIAMSSONS ARKIV
STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS ARKIV
STADSFULLMÄKTIGES I VÄSTERÅS BEREDNINGSUTSKOTTS ARKIV
STADSFULLMÄKTIGES VALBEREDNINGS ARKIV
STADSHUSKOMMITTÉN (NYBYGGNAD AV STADSHUSET) K 13
STADSINGENJÖRSKONTORETS ARKIV
STADSPLANEKOMMITTÉN K 17
STADSVAKTMÄSTARE PER BERGLUND
STATISTIKKONTORET
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - STENKUMLASKOLAN (2006/2007 - )
STENSTRÖMS ÅKERI
STIFTELSEN "DE NIO FÖRÄLDRALÖSAS" ARKIV
STIFTELSEN HYRESBOSTÄDER TILLBERGA
STIFTELSEN KUNGSÅRA BOSTÄDER
STIFTELSEN SOLGÅRDARS ARKIV
STIFTELSEN TUSENSKÖNAN
STIFTELSEN VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLA
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA
STIFTELSEN VÄSTERÅS VISION
STIFTELSEN VÄSTMANLANDS LÄNSTEATERS ARKIV
STIG JOHANSSONS BILDSAMLING
STOCKUMLA GÅRDS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - STORÄNGSSKOLAN (2006/2007 - )
STRATEGISKA FASTIGHETER AB - STRATEGISKA FASTIGHETER AB HUVUDARKIV
STRÖMSHOLMS VÅGS ARKIV
STUVERIKOMMITTÉN K 100
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: ARBETSLIVSENHET/KOMMUNHÄLSAN
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: AV MEDIA
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: DATACENTER
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: EKONOMISERVICE
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: FÖRENINGSBYRÅN
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: HUVUDARKIVET
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: INFORMATIONSBYRÅN
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: JURIDIK
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: KONTORSSERVICE
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: LÖNEDATA
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: MEDARBETARCENTER / PERSONAL
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE: UTREDNING OCH STATISTIK
STYRELSEN FÖR PROAROS: BARN OCH UNGDOM; ELEVHÄLSOVÅRDSJOURNALER
STYRELSEN FÖR PROAROS: BARN OCH UNGDOM; SKOLPSYKOLOGJOURNALER
STYRELSEN FÖR PROAROS: BARN OCH UNGDOM; ÅTGÄRDSPROGRAM
STYRELSEN FÖR PROAROS: BÄCKBY-SKÄLBY, OMRÅDE 2
STYRELSEN FÖR PROAROS: BÄCKBY-SKÄLBY; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 2
STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER
STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER, ADELSÖ FAMILJ- OCH TONÅRSCENTRUM
STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER, BÄCKBY BARN- OCH FÖRÄLDRAHEM
STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER, MISSBRUKSENHETEN
STYRELSEN FÖR PROAROS: GRYTA-TILLBERGA, OMRÅDE 5
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, AROSUTBILDARNA
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, CARLFORSSKA GYMNASIET
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, EDSTRÖMSKA GYMNASIET
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, HÄSSLÖGYMNASIET
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, KOMVUX
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, RUDBECKIANSKA GYMNASIET
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, WENSTRÖMSKA GYMNASIET
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, VÅRDGYMNASIET
STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING; OMRÅDESKONTOR
STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 1-2
STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, OMRÅDE 1
STYRELSEN FÖR PROAROS: HUVUDARKIVET
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ, SOCIALTJÄNSTAKTER
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; FAMILJERÄTTEN
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; RÅD OCH STÖD
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS EKONOMI
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS MISSBRUK
STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS UNGDOM
STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR
STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR, FRITID OCH FÖREBYGGANDE
STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING (SKOLVERKSAMHETER)
STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING; SKOLOR NORR
STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING; SKOLOR VÄSTER
STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING; SKOLOR ÖSTER
STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, OMRÅDE 6
Styrelsen för proAros: Omvårdnadsjournaler (HSL)
STYRELSEN FÖR PROAROS: PRODUKTIONSGEMENSAM ADMINISTRATION
STYRELSEN FÖR PROAROS: PRODUKTIONSGEMENSAM SPECIALIST OCH STÖD
STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM, OMRÅDE 4
STYRELSEN FÖR PROAROS: STÖD OCH UTVECKLING
STYRELSEN FÖR PROAROS: SYSSELSÄTTNING OCH FÖRSÖRJNING
STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN, OMRÅDE 3
STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA, OMRÅDE 7
STYRELSEN FÖR PROAROS: VÅRD OCH OMSORG
STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP, KOMMUNREHAB
STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP, SOL- OCH LSS-AKTER
STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP; DAGLIG VERKSAMHET (PÄDV)
STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP; FÄRDTJÄNST
STYRELSEN FÖR RENHÅLLNINGSVERKET ARKIV
STYRELSEN FÖR STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKET I VÄSTERÅS
STYRELSEN FÖR STÖD, FRITID OCH ENTREPRENAD (FD TEKNISKA PRODUKTIONSSTYRELSEN, TPS)
STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STADS VÅRD OCH OMSORG
STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEKS ARKIV
STYRELSEN FÖR VÄSTMANLANDS AVFALLS AB ARKIV (VAFAB)
SUNDINSKA NÄMNDENS ARKIV
SUNDINSKA UNDERSTÖDSFONDENS NÄMND K 5
SVANHOLMSKA SAMLINGARNA
SVENSKA METALLVERKEN - SVENSKA METALLVERKENS ARKIV
SVENSKA RIKSTEATERN-VÄSTERÅSENSEMBLEN
SYSTRARNA WIDBERGS BREV TILL ANDRIETTE SCHÅLTZ
SÄKERHETENS MÖNSTERSTAD K 105
SÄLLSKAPET VÄSTERÅS JULTOMTARS ARKIV
SÖRNACKBYBOKEN
TANDKLINIKKOMMITTÉN K 81
TEATERINTENDENTENS ARKIV
TEATERKOMMITTÉN K 135
TEKNIK- OCH IDROTTSNÄMNDEN
TEKNISKA NÄMNDEN
TEKNISKA PRODUKTIONSSTYRELSEN SE STYRELSEN FÖR STÖD FRITID OCH ENTREPRENAD
TEKNISKA VERKENS ARKIV
TEKNISKA VERKENS ARKIV: TJÄNSTEMANNA- OCH ARBETARFONDENS ARKIV
TEKNISKA VERKENS KOMMITTÉARKIV
TELEFONKATALOGER
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - THOREN BUSINESS SCHOOL
TIBBLE STORGÅRDS ARKIV
TILLBERGA ELEVRÅDS ARKIV
TILLBERGA KOMMUNARKIV
TILLBERGA REKTORSOMRÅDES HEM- OCH SKOLAFÖRENINGS ARKIV
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 1 - SOCIALDEMOKRATISKA FULLMÄKTIGEGRUPPENS ARKIV
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 10 - TILLBERGA IDROTTSPLATSSTYRELSE
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 11 - TILLBERGA FOLKBIBLIOTEK
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 2 - TILLBERGA ANDELSTVÄTTSTUGEFÖRENINGS ARKIV
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 3 - VÄSTERÅSBYGDENS POLISDISTRIKTS ARKIV
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 4 - LÄNSSPARBANKENS AVDELNINGSKONTORS ARKIV
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 5 - TILLBERGA ELDISTRIBUTIONSFÖRENING
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 6 - TILLBERGA-TÄRNA KOMMUNALTEKNISKA NÄMND
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 7 - VÄSTERÅSORTENS SKOLFILMFÖRENING
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 8 - TORTUNA HUSHÅLLNINGSGILLE
TILLBERGA STORKOMMUNARKIV: SÄRARKIV 9 - TILLBERGA UNGDOMSRÅD
TILLBERGA STORKOMMUNS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - TILLBERGASKOLAN (2006/2007 - )
TOFTGRUVANS INTRESSENTERS ARKIV
TOMTRÄTTSKOMMITTÉN (I) K 74
TOMTRÄTTSKOMMITTÉN (II) K 91
TORTUNA KOMMUNARKIV
TORTUNA KOMMUNARKIV: SÄRARKIV 1-3
TORTUNAGÅRDENS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - TORTUNASKOLAN (2006/2007 - )
TRAFIK AB VÄSTERÅSFJÄRDENS ARKIV
TRAFIKKOMMITTÉN K 62
TRAFIKNÄMNDENS ARKIV
TRAFIKNÄMNDENS ARKIV: BIARKIV 1 1955 ÅRS TRAFIKSÄKERHETSKAMPANJ
TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉN K 116
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - TROLLBACKSSKOLAN (2006/2007 - )
TRUMSLAGAREN FREDRIK L. KOLMS SAMLING
TRYCKFRIHETSOMBUDET I VÄSTERÅS ARKIV-TRYCKSAMLINGEN
TRÅNGFORS KRAFT AB ARKIV
TRÄDGÅRDSMÄSTARE AXEL LINDKVISTS ANTECKNINGAR
TULLHUSKOMMITTÉN K 67
UNGDOMSKOMMITTÉN (FÖR UTREDNING AV DET KOMMUNALA STÖDET TILL UNGDOMSORGANISATIONERNA) K 126
UNGDOMSSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
UNGDOMSVÅRDSKOMMITTÉN (I) K 92
UNGDOMSVÅRDSKOMMITTÉN (II)
URFABRIKÖR GUNNAR DANIELSSONS SAMLING
URMAKARE CARL STAHRES JOURNAL
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN/UTBILDNINGSNÄMNDEN
UTBILDNINGSNÄMNDEN (MED KUNSKAPSLYFTET/VUXENUTBILDNINGSCENTRUM)
UTMARKSKOMMITTÉN K 5
UTTAGNINGSNÄMNDENS FÖR VÄSTERÅS ARKIV
WAHLBECKSKA VÄLGÖRENHETSFONDENS NÄMND F 7
WAHLSTAARKIVET
WAHLSTRÖMSKA SUMPEN
VAKTMÄSTARE HELMER ERICSONS ARKIV
VALLBY VIDEO PRODUKTION KOMMANDITBOLAG (VVP)
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - VALLBYSKOLAN (2006/2007 - )
VALNÄMNDEN
VATTENLEDNINGSKOMMITTÉN K 7
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - WENSTRÖMSKA GYMNASIET (2006/2007-)
WENSTRÖMSKA/ZIMMERMANSKA SKOLANS ARKIV
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - VETTERSLUNDSSKOLAN (2006/2007 - )
WHITE BOTTOM ORCHESTRA I VÄSTERÅS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, från läsår 2006/2007 - WIDÉNSKA GYMNASIET
WIKLANDER, PER OCH PEHR AUGUST: SE BEHMSKA SAMLINGEN
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - VIKSÄNGSSKOLAN (2006/2007 - )
VNE BYGG ENTREPRENAD AB I
VNE BYGG ENTREPRENAD AB II
SOCIALTJÄNSTAKTER - Vård och omsorg
VÄGKOMMITTÉN K 11
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - VÄSTERSKOLAN
VÄSTERÅS ARBETSSTUGORS ARKIV
VÄSTERÅS AUKTIONSBYRÅS ARKIV
VÄSTERÅS AUKTIONSKAMMARES ARKIV: TILLÄGGSFÖRTECKNING
VÄSTERÅS BARNHUS ARKIV
VÄSTERÅS BARNKRUBBAS ARKIV
VÄSTERÅS BARNSTUGORS ARKIV
VÄSTERÅS BIBLIOTEKSSTYRELSES ARKIV
VÄSTERÅS BOSTADSFÖRMEDLINGS ARKIV
VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS BRYGGERI AB:S ARKIV
VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS NYA BRYGGERI
VÄSTERÅS DAGBLADS ARKIV
VEV-KONCERNEN - VÄSTERÅS ENERGI OCH VATTEN AB (VEV)
VÄSTERÅS FILMSTUDIOS ARKIV
VÄSTERÅS FLYGFASTIGHETER
VÄSTERÅS FLYGPLATS
VÄSTERÅS FOLKSKOLORS ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - VÄSTERÅS FRIA GYMNASIUM
VÄSTERÅS GATUKONTORS AB (VÄGAB)
VÄSTERÅS HAMN AB
VÄSTERÅS HAMNS ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - VÄSTERÅS IDROTTSGYMNASIUM
VÄSTERÅS INVANDRARKOMMITTÉS ARKIV K 132
VÄSTERÅS KAFÉBOLAGS ARKIV
VÄSTERÅS KOMMUNALA SKOLOR; ELEVHÄLSA
VÄSTERÅS KONGRESSCENTRUM KB
VÄSTERÅS KONSTFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS KONSTMUSEUMS ARKIV
VÄSTERÅS KONSTSKOLAS ARKIV
VÄSTERÅS KONSUMENTKOMMITTÉS ARKIV
VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERKS AB:S ARKIV
VÄSTERÅS KRISTIDSNÄMNDS ARKIV
VÄSTERÅS KVÄLLSGYMNASIUMS ARKIV
VÄSTERÅS LANTBRUKS ARKIV
VÄSTERÅS LIVSMEDELSNÄMNDS ARKIV
VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS LÄROVERKSTEATERS ARKIV
VÄSTERÅS MARKNAD & NÄRINGSLIV AB (FD EVAB)
VÄSTERÅS MEKANISKA VERKSTAD
VÄSTERÅS MJÖLKCENTRAL
VÄSTERÅS MUSIKSKOLA MUSIKSKOLANS OCH KULTURSKOLANS PERSONALFÖRENING
VÄSTERÅS OMNIBUS AB:S ARKIV
VÄSTERÅS PANTBANKS ARKIV
VÄSTERÅS PARKERINGSHUS AB
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - VÄSTERÅS PRAKTISKA GYMNASIUM
VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLAS ARKIV
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - VÄSTERÅS RIDGYMNASIUM/MÄLARDALENS RIDGYMNASIUM VÄSTERÅS
VÄSTERÅS SKOLA FÖR VUXNA (KOMVUX) ELEVKÅR
VÄSTERÅS SKOLA FÖR VUXNAS ARKIV (KOMVUX)
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSE: IRSTA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSE: LÄROMEDELSCENTRALEN
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: BÄCKBY REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: CENTRALA REKTORSOMRÅDET
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: CENTRALLASARETTET
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: DINGTUNA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: DJÄKNEBERGSSKOLANS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: EKBERGA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: EMAUS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: FREDRIKSBERGSSKOLANS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: FRYXELLSKA SKOLAN
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: FRYXELLSKA SKOLANS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: GIDEONSBERGS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: HAGA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: HAMMARBY REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: HERRGÄRDETS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: JAKOBSBERGS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: KORSÄNGENS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: KRISTIANSBORGS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: KUNGSÅRA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: LUNDBY REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: MALMABERGS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: NYBYGGESKOLANS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: RÅBY REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: RÖNNBY REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: S:T ILIANS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: SKILJEBO REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: SKULTUNA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: TILLBERGA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: VALLBY REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: VIKSÄNGS REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: ÖNSTA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: ÖNSTA-GRYTA REKTORSOMRÅDE
VÄSTERÅS SPARBANKS ARKIV
VÄSTERÅS STADS FÖRENING MOT TUBERKULOS ARKIV
VÄSTERÅS STADS FÖRSLAGSKOMMITTÉ K 130
VÄSTERÅS STADS PENSIONSNÄMNDERS ARKIV
VÄSTERÅS STADS PERSONALAKTER
VÄSTERÅS STADS TEKNISKA AFTONSKOLAS ARKIV 1960-1967
VÄSTERÅS STADS TJÄNSTEMANNASÄLLSKAP
VÄSTERÅS STADS VÅGARKIV
VÄSTERÅS STADSARKIVS FILMSAMLING
VÄSTERÅS STADSARKIVS VISITKORTSSAMLING
VÄSTERÅS STADSARKIVS VYKORTSSAMLING
VÄSTERÅS STADSARKIVS ÄMBETSARKIV
VÄSTERÅS STADSREVISIONS ARKIV
VÄSTERÅS STUVERI AB
VÄSTERÅS TAXERINGSVÄSENS ARKIV
VÄSTERÅS TEATERBOLAGS ARKIV
VÄSTERÅS TEATERFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS TEATERSTYRELSES ARKIV
VÄSTERÅS TEGEL- OCH MURBRUKSAKTIEBOLAG MED EFTERFÖLJARE ARKIV
VÄSTERÅS TEKNISKA FACK- OCH GYMNASIESKOLORS ARKIV
VÄSTERÅS TRAFIKSÄKERHETSFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅS TRAFIKSÄKERHETSRÅDS ARKIV
VÄSTERÅS VARMBADHUS AB:S ARKIV
VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA
VÄSTERÅS YRKESSKOLAN: BYGGMÄSTARSKOLANS ELEVKLUBBS ARKIV
VÄSTERÅS YRKESSKOLORS ARKIV
VÄSTERÅSBANANS INTRESSENTERS ARKIV
VÄSTERÅSBYGDENS SAMARBETSNÄMNDS ARKIV
VÄSTERÅSFLYGETS KONSTFÖRENINGS ARKIV
VÄSTERÅSFÖRENINGEN NUTIDA MUSIK
VÄSTERÅSORTENS SKOLFILMFÖRENING
VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV
VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV: FOLKET
VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV: VECKOBLADET
VÄSTMANLANDS LÄNS BRANDSTODSBOLAGS ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS BRANDSTODSBOLAGS ARKIV: LOKALA ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS FÖRBUNDSKRETS AV SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND
VÄSTMANLANDS LÄNS FÖRSÄKRINGSBOLAGS MOT HAGELSKADA ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS HÄSTFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS KREATURSFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS KREATURSFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV: LOKALARKIV 1; ROMFARTUNA HÄSTFÖRSÄKRINGSFÖRENING
VÄSTMANLANDS LÄNS KRETS AV FÖRENINGEN TEKNISK SAMHJÄLPS ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS LÅNENÄMNDS ARKIV
VÄSTMANLANDS LÄNS NYA BRANDSTODSBOLAG
VÄSTMANLANDS LÄNS SPARBANK
VÄSTMANLANDS LÄNS STADSHYPOTEKFÖRENING
VÄSTMANLANDS SPARBANKSKOMMITTÉ I SKINNSKATTEBERG
VÄSTRA AROS TRYCKERI AB:S DEPOSITION
FRISKOLOR INOM VÄSTERÅS - YRKESGYMNASIET VÄSTERÅS
YRKESSKOLEKOMMITTÉN K 22
ÅKE V LARSSONS NEGATIVSAMLING
ÅLDERDOMSHEMMETS FÖR PAUVRES HONTEUX ARKIV
ÄLDRE OCH HANDIKAPP: MYNDIGHETSUTÖVNINGEN
ÄLDRE- OCH HANDIKAPPNÄMNDEN
ÄLDRENÄMNDEN
ÄNGSÖ KOMMUNARKIV
ÄNGSÖ KOMMUNARKIV: SÄRARKIV
ÄNGSÖUTREDNINGEN
Öbergs färghandel AB
ÖBERGSKA SAMLINGEN
ÖHRLINGSKA GÅRDENS ARKIV
ÖNSTA HEM OCH SKOLA
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - ÖNSTASKOLAN (2006/2007 - )
VÄSTERÅS KOMMUNALA GRUNDSKOLOR, från läsår 2006/2007 - ÖSTRA BJURHOVDASKOLAN (2006/2007 - )
ÖVERFÖRMYNDAREN I VÄSTERÅS ARKIV
ÖVERKONSTAPEL CARL AUGUST WRETLÖFS OCH HUSTRUN GERDAS ARKIV